Herb

Mazury nigdy nie miały tego szczęścia, by być regionem administracyjnym. W związku z tym nie mamy swojej pieczęci czy herbu. W 2016 roku pojawił się jednak projekt, który ma tę lukę załatać.

Barwy tła to oczywiście flaga mazurska (o której więcej przeczytacie tutaj). Układ pasków jak i sam kształt herbu jest zaczerpnięty z emblematu Corps Masovia – korporacji akademickiej w Królewcu (a posiadającą także filię w Poznaniu), która zrzeszała mazurską inteligencję aż po czasy hitleryzmu, wówczas władze uznały tę organizację za podejrzaną i zmusiły do jej rozwiązania.

herb

Na pierwszym planie dobrze znany orzeł Prus Książęcych – ten sam, który obok polskiego orła i warmińskiego baranka tworzy obecny herb naszego województwa.
Herb ten został nadany przez króla Zygmunta (stąd litera S od łacińskiej wersji imienia i korona na szyi oznaczająca zwierzchnictwo polskie), kiedy to Prusy Książęce zrzuciły jarzmo krzyżackie i stały się świeckim lennem Rzeczpospolitej. Orzeł ten jest symbolem reformacji na naszych terenach i wprowadzenia luteranizmu, tak istotnego dla kształtu regionu, tożsamości i mentalności Mazurów.

Ogólna wymowa:
– mazurskie barwy symbolizują naszą mowę i regionalną tożsamość
– kształt herbu i układ pasów odwołują się do pracy u podstaw i dobrej tradycji inteligentów mazurskich, którzy każdego dnia pracowali dla Regionu
– orzeł symbolizuje przywiązanie do luterańskiej historii i mentalności, ale także do wierności wobec Rzeczypospolitej.

Strona poświęcona mazurskiej mowie, tradycji i historii